Darcovstvo na Slovensku

Na Slovensku sa dary z pohľadu darcov – fyzických či právnických osôb na úrovni štátu (Daňová správa, Štatistický úrad) neevidujú, preto sa dá o darcovstve hovoriť len približne – t.j. na základe selfreportingu zo strany právnických osôb o daroch (napr. cena Top filantrop, ktorú vyhlasuje každoročne Fórum donorov), trendoch v oblasti zbierkovej činnosti, ktoré napovedajú čo to o ochote verejnosti prispievať ako aj na základe vývoja v oblasti poskytovania 2% z dane, pri ktorej nejde o dar v zmysle darovania súkromných finančných prostriedkov, ale naznačuje čo to o záujme daňovníkov o podporu verejnoprospešných účelov.

Zaujímavý článok z Centra pre filantropiu o darcovstve na Slovensku.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: