Category Archives: Uncategorized

Ako na fundraising v časoch v korony?

Súčasná náročná doba zmenila náš život a fungovanie na nepoznanie. Pred fundraiserov a lídrov zároveň kladie nečakané výzvy, ako v novej realite budovať vzťahy s podporovateľmi a získavať zdroje pre poslanie svojich mimovládnych a verejnoprospešných organizácií.

Continue reading

Raising More Funds And Making An Impact In A World Of Big Data

ceefc2018_600_248The world is rapidly changing and data is becoming one of the most important assets required for success. It also applies to building relationships with donors, fundraising and making an impact.

Continue reading


Successful Synergies In Fundraising? Yes, It Can Be Done…

 

ceefc2016_banner_221_221

For any cooperation to succeed it is necessary to work towards mutual goals. Non-profit organisations try to raise funds to support their missions, while their partners and supporters seek to fulfil personal motivations and make positive changes in society.

How can these disparate intentions be used to improve fundraising? How can we use the potential of our fans as our fundraising ambassadors? How to make use of volunteers as givers of their time? And how can we attract major donors to, with our help, make a significant change?

Continue reading


Start Growing: Invest In Your Fundraising And Create Synergies

ceefc_2016_900_410

Many non-profit organisations don’t realise that in order to successfully fulfill their mission over the long-term they need, just like a business, to invest in their development.

Continue reading


CEEFC Masterclasses Offer World-Class Fundraising Expertise

 

banner_iniarraThe CEE Fundraising Conference features the world’s renowned fundraising practitioners. Tap into their vast expertise at specialized masteclasses and benefit from their presence in Bratislava.
Continue reading


Being Successful At Fundraising Means Planning Strategically

foto_ceefc_2015_990_311

Some fundraisers need to plan everything right from the start, for others it is only during the rush of daily work with donors that they discover planning is vital in achieving greater effectivity.

Continue reading


To Lead You Must Know How. To Lead You Must Know Why. To Lead You Must Know Yourself…

foto_leadership_jana_350_110There is a critical need for leadership in civil society. In Central and Eastern Europe, this need is being felt daily. Leaders of Tomorrow is a 12-month experiential development program which equips men and women with vision to lead organizations, communities, civil society. Leaders of Tomorrow opens door to leadership, to your potential, to your future…

Continue reading


Fundraising For Complex Causes Is Difficult

Corruption, minority rights, human rights…foto_ceefc_2015_990_311

Getting funding for causes which are difficult to understand at first glance and are too abstract is much more difficult than fundraising to help sick children. “Difficult” causes tend to be more complex and can split a public which understands them with greater difficulty or accepts them more controversially. A strategic approach, creative ideas and innovative communication can provide the means for non-profit organisations working with difficult causes to be successful in their fundraising.

Continue reading


Až 30% on-line darov sa uskutoční v decembri. Ako to využijete vy?

Christmas donationZ týchto 30% darov viac ako polovica prebehne v USA v posledné dni kalendárneho roka. Znamená to, že nasledujúce 4 týždne sú najdôležitejšie pre každého on-line fundraisera a fundraiserku. To, čo počas nich urobíte, ste mali mať naplánované najneskôr od jesene. No na konci tohto blogu nájdete niekoľko tipov, ako zameškané aspoň čiastočne dobehnúť. Continue reading


Vláda Maďarska zastrašuje občiansku spoločnosť

blog_hungary_ribbonSlovenské centrum fundraisingu vyjadruje solidaritu s maďarskými mimovládnymi organizáciami a podporuje výzvy maďarskej vláde, aby upustila od dehonestovania občianskej spoločnosti vo svojej krajine.

Od svojho znovuzvolenia v apríli 2014 začala vláda Viktora Orbána kampaň spochybňujúcu dôveryhodnosť maďarských mimovládnych organizácií a snaží sa získať kontrolu nad ich financovaním, ktorú im nezávisle na vláde poskytujú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko cez finančný mechanizmus EHP.

V demokratickej spoločnosti zohráva nezávislý občiansky sektor zásadnú úlohu pri udržiavaní rovnováhy pri výkone verejnej moci. Skúsenosť z Putinovho Ruska ukazuje, ako ľahko viedlo šikanovanie občianskeho sektora ku kriminalizácii mimovládnych organizácií a ako im režim bráni robiť svoju prácu. Sme presvedčení, že v regióne Strednej Európy je tento postoj k občianskej spoločnosti neprijateľný a je šokujúce, že práve vláda demokratického Maďarska sa vydala touto cestou.


%d bloggers like this: