O nás

Poslaním Slovenského centra fundraisingu je rozvoj profesionálneho fundraisingu a financovania verejno- i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

www.fundraising.sk

Ak chcete na tomto blogu zverejňovať svoje príspevky, dajte nám o tom vedieť. Budeme sa tešiť na Vaše nápady a inšpirácie z rôznych oblastí fundraisingu, darcovstva, marketingu a komunikácie.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: