Je možné využiť SIPO pre pravidelné darcovstvo?

Poznáte SIPO? Predpokladám, že stredná a staršia generácia určite! SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) je služba Slovenskej pošty, ktorá prostredníctvom jediného dokladu umožňuje platiteľovi zaplatiť poplatky, napr. za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie či dokonca splátky úverov. A pozor – je zvlášť vhodná pre pravidelné (opakujúce sa) platby! No tak čo, fundraiseri, nenapadlo vás niečo…?

Áno, SIPO by mohlo byť aspoň čiastočným riešením neexistencie direct debitu (CMF inkasa) na Slovensku.

Systém SIPO je pomerne jednoduchý. Každý, kto má poštovú schránku ho môže používať a akumulovať na ňom platby od viacerých dodávateľov služieb. Tie potom zaplatí naraz – buď bezhotovostne (prostredníctvom prevodu z účtu alebo inkasom), priamo poštovému doručovateľovi alebo na pošte.

“Inkasovanie” pravidelného daru cez SIPO

Ak by sa mimovládna nezisková organizácia (MNO) rozhodla tento platobný nástroj využívať, postup je pre darcu veľmi jednoduchý:

 1. Pravidelný darca súhlasí s platbou cez SIPO (telefonicky, emailom, na papierovom či elektronickom formulári…). Nie je potrebný podpis platiteľa.
 2. Nezisková organizácia zaradí darcu do SIPO databázy a môže inkasovať dohodnutý dar.

SIPO naviac umožňuje „účtovanie“ pravidelných platieb, a to v meniacej sa sume. To znamená, že MNO môže po dohode s darcom výšku platby zmeniť (“upgrade” či “downgrade” daru).

Ako si môže neziskovka SIPO zriadiť

Na to, aby mohla MNO začať SIPO používať, musí osloviť Slovenskú poštu a podpísať zmluvu o používaní SIPO. MNO sa môže rozhodnúť zadávať platby troma spôsobmi:

 • papierovo – pre ručné spracovanie na pošte
  • stojí o 0.033€ viac ako elektronicky
 • elektronicky – cez službu e-Sipo
  • e-sipo je viac-menej databáza platiteľov na webe, ktorú si manažuje príjemca.
  • je vhodná pre organizácie, ktoré nemajú vlastnú databázu schopnú exportovať príkazy na ikaso cez SIPO
  • zadávanie nových platiteľov, menenie výšky platby, či vyraďovanie platiteľov si robí organizácia sama
  • maximálny počet záznamov/platiteľov na e-sipo je 5.000
  • viac na http://esluzby.posta.sk/ a http://www.posta.sk/sluzby/sipo#a2
 • elektronicky – výmenou údajov v dohodnutej štruktúre
  • organizácia každý mesiac vyexportuje z databázy súbor v predpísanej štruktúre, ktorý zahesluje a uloží na FTP Slovenskej pošty.

Ceny SIPO pre prijímateľa

 Spôsob spracovania

 Cena

 Za každú predpísanú položku predloženú na ručné spracovanie

 0,385 €

 Za každú predpísanú položku predloženú v dohodnutej štruktúre elektronicky

 0,352 €

 Paušálny mesačný poplatok za SIPO v prospech jednej služby *

 0,963 €

 • Poznámky:
  • * neúčtuje sa pri 50 a viac inkás.
  • Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.
  • Suma sa hradí buď odpočtom z vyinkasovaných platieb alebo faktúrou.

Ak mám byť úprimný, ceny ma mierne zaskočili. V porovnaní s ČR, kde je SIPO rovnako populárne ako u nás, sú slovenské poplatky pre prijímateľa až trojnásobné. Avšak v prípade, že organizácia bude mať ročne 5.000 a viac inkás (tzn. viac ako 420 pravidelných mesačných darcov), je možné dohodnúť individuálne (nižšie) ceny.

Rovnako Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva sa snaží komunikovať so štátom a Slovenskou poštou a dosiahnuť zníženie poplatkov pre MNO…

Príklady z komerčného sveta

Včera som si všimol, ako SIPO využíva spoločnosť Skylink. Tá ponúka na svojej stránke jednoduchý formulár, cez ktorý môže zákazník požiadať o zaradenie platby za služby na jeho SIPO. Jednoduché, elegantné a možno pre niekoho aj inšpiratívne riešenie…

Určite by bolo zaujímavé otestovať použitie SIPO aj pre “inkasovanie” pravidelných darcov. Formulár vďaka všeobecným obchodným podmienkam pre používanie služby SIPO nepotrebuje žiaden špeciálny elektronický podpis. Dokonca je bez problémov možné, aby darca súhlasil so zaradením jeho daru na SIPO aj telefonicky.

Záver

Na základe môjho prieskumu sa SIPO javí ako veľmi zaujímavá služba, ktorá sa dá ľahko využiť na prijímanie pravidelných darov. Slovenská pošta deklaruje, že SIPO má viac ako 95 % úspešnosť vyinkasovania platieb. Medzi inštitúciami využívajúcimi SIPO sa zatiaľ nenachádza žiadna MNO, a tak čakáme na prvého pioniera.

Podklady na realizáciu inkasa cez SIPO sa dodávajú 18-ty deň v mesiaci. Začiatkom nasledujúceho mesiaca dostane platiteľ SIPO poukaz. SIPO je splatné počas celého mesiaca. Pošte trvá cca 5 dní, kým prevedie prostriedky na účet príjemcu. To znamená, že prvý dar MNO môže obdržať až po 39 dňoch. No potom by už dary mali prichádzať relatívne pravidelne. V prípade, že platiteľ platí SIPO cez inkaso vo svojej banke – automaticky sa uhradia všetky položky posledný deň v mesiaci.

Podľa obchodných podmienok „Objednávateľ zodpovedá za oprávnenosť a výšku predpísaných platieb zaradených do SIPO a za zaradenie platby do SIPO so súhlasom platiteľa alebo jeho vedomím“. Prípadné nezrovnalosti si teda riešia príjemca a platiteľ medzi sebou, pošta do tohto vzťahu nezasahuje. Viac v obchodných podmienkach.

Ďalšie zdroje:

Advertisement

About Igor Polakovič

Pracuje ako projektový manažér v Centre pre filantropiu n.o. na projekte zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Fundraisingu sa venuje od roku 2002. Postupne "preskákal" viaceré kancelárie organizácie Greenpeace v regióne strednej a východnej Európy. Nakoniec na 2 roky zakotvil na druhej strane zemegule - na Novom Zélande. Tam viedol a rozvíjal oddelenie komunitného fundraisingu, ktoré je zodpovedné za 95% všetkých podporovateľov a generuje približne 80% príjmu organizácie. "Počas tohto obrobia sa nám podarilo zvýšiť počet získaných nových pravidelných darcov z 14.000/rok na 23.000/rok. A to v krajine menšej ako Slovensko", spomína Igor. Po návrate na Slovensko sa pustil do rozvoja on-line darcovstva, založil darcovskú bránu pre neziskovky DARUJME.sk a pomohol na svet prvej poriadnej crowdfundingovej platforme StartLab.sk zameranej na projekty s vyššou spoločenskou hodnotou. View all posts by Igor Polakovič

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: