Tag Archives: poštovné

Poštu čaká dohľad. Pre vysoké zľavy

Článok v SME z 12.3.2011 pre všetkých, čo pracujú s direct mailovými zásielkami:

…Pošta poskytuje zľavy firmám formou technologického bonusu. Odosielateľ ho môže získať k listom druhej triedy do 50 gramov za podanie stanovených objemov zásielok a za technologické úkony v prospech pošty, ktoré by za iných okolností musela vykonať  sama, tvrdí pošta.

Firemný klient tak napríklad namiesto pošty zásielky vytriedi  alebo na nich vyznačí podacie znaky. Pošte tým ušetrí náklady. Pošta odôvodňuje poskytovanie zliav reakciou na zmeny na trhu. Poštový trh zásielok do 50 gramov má byť monopolom Slovenskej pošty do roku 2012.

Medzičasom sa však rozhodlo, že operátori, ktorí poštu dostanú od klientov e-mailom, potom ju vytlačia a doručia, môžu na tomto trhu podnikať tiež. V tom momente totiž ide o hybridnú poštu a na tú sa monopol pošty nevzťahuje. V hre sú na tomto trhu najmä lukratívne zákazky od veľkých firiem – napríklad doručovanie faktúr za energie či mobilných operátorov…

Celý článok


%d bloggers like this: