Ukážte vašim podporovateľom ako môžu zmeniť svet

Obrázok

Geniálne! Fantastické! Dokonalé! Takto sme spoločne s kolegom okomentovali septembrovú kampaň organizácie Charity Water, ktorá si k svojmu piatemu výročiu dala za cieľ za jeden mesiac vyzbierať 1,2 milióna dolárov na mobilné zariadenie na vŕtanie studní. Vďaka nemu budú môcť v regióne Tigray na severe Etiópie sveta ročne vyhĺbiť 60 nových studní a zabezpečiť tak čistú pitnú pre 40.000 ľudí.

Svoj cieľ splnili a čo viac – jeden z ich dlhoročných darcov sa po skončení akcie rozhodol venovať ďalších 1,2 mil. USD na druhé takéto zariadenie!

Superlatívy použité za začiatku tohto článku paria najmä spôsobu, akým sa rozhodli darcov osloviť. Vytvorili stránku ktorá, celý projekt prehľadne vysvetľuje a hlavne natočili video, ktoré darcov prevedie cez problém, ktorý spolu riešia, spôsob akým ho riešia a hlavne ukazuje dopad, aký môže mať ich dar na tisíce ľudí. Stránka okrem iného ponúka inšpiratívne  grafické znázornenia toho, čo nové zariadenie na hĺbenie studní dokáže. Vďaka nemu sa napríklad podarí skrátiť čas, za ktorý dokážu zabezpečiť 100% pokrytie obyvateľov regiónu pitnou vodou z 14 na 10 rokov.

Reakcia bola okamžitá, ľudia nielen že prispeli zo svojho vrecka, ale začali organizovať vlastné fundraisingové akcie pre Charity Water. Naplneniu cieľa pomohla aj stránka www.mycharitywater.org kde si fanúšikovia organizácie môžu založiť vlastnú fundraisingovú kampaň v prospech Charity Water.

Jednoducho výborný príklad toho ako sa dá darcom ukázať dopad ich daru. A to spôsobom, ktorý je proste geniálny, fantastický a dokonalý! 🙂

The 2011 September Campaign. Our 5-year-anniversary video from charity: water on Vimeo.

About Igor Polakovič

Pracuje ako projektový manažér v Centre pre filantropiu n.o. na projekte zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Fundraisingu sa venuje od roku 2002. Postupne "preskákal" viaceré kancelárie organizácie Greenpeace v regióne strednej a východnej Európy. Nakoniec na 2 roky zakotvil na druhej strane zemegule - na Novom Zélande. Tam viedol a rozvíjal oddelenie komunitného fundraisingu, ktoré je zodpovedné za 95% všetkých podporovateľov a generuje približne 80% príjmu organizácie. "Počas tohto obrobia sa nám podarilo zvýšiť počet získaných nových pravidelných darcov z 14.000/rok na 23.000/rok. A to v krajine menšej ako Slovensko", spomína Igor. Po návrate na Slovensko sa pustil do rozvoja on-line darcovstva, založil darcovskú bránu pre neziskovky DARUJME.sk a pomohol na svet prvej poriadnej crowdfundingovej platforme StartLab.sk zameranej na projekty s vyššou spoločenskou hodnotou. View all posts by Igor Polakovič

One response to “Ukážte vašim podporovateľom ako môžu zmeniť svet

 • Eduard Marček

  Výborný príklad úspešnej kampane, ktorá inovatívnym spôsobom pristupuje k budovaniu vzťahov s darcami.

  Úspech kampane sa Charity Water pri príležitosti svojich 5. narodenín rozhodla osláviť aj poďakovaním darcom netradičným spôsobom. Nakrútili celkovo 250 personalizovaných ďakovných videí, v ktorých sa darcom prihovárajú samotní pracovníci organizácie. Týmto spôsobom chceli osobne poďakovať v mene viac ako 2 miliónov ľudí, ktorým darcovia pomohli. Zároveň urobili budovanie vzťahu s darcami osobnejším a niekedy aj oveľa vtipnejším.

  Poďakovanie zakladateľa a riaditeľa Charity Water možno nájsť tu: http://youtu.be/eCSvXMTe1oY

  Všetky poďakovania pracovníkov organizácie: http://www.youtube.com/user/charitywaterthanks

  Veľmi inšpiratívne, ako zosobniť vzťah s veľkým množstvom darcov a preukázať im nielen dopad svojej práce, ale aj dôležitosť ich príspevku a posilniť ich príslušnosť k organizácii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: