Kto bude financovať prevádzku Dobrého Anjela?

Dobrý Anjel (DA) patrí nepochybne k najlepším charitatívnym projektom, aké kedy na Slovensku vznikli – ak nie je priamo aj tým najlepším. Má za sebou päť rokov existencie, v súčasnosti ho podporuje takmer 100.000 „dobrých anjelov“ a tento rok presiahol aj hranice Slovenska. Nápad Andrea Kisku a Igora Brossmanna dodnes vygeneroval 12,7 milióna EUR (380 miliónov SKK). Tieto peniaze boli do posledného centa prerozdelené medzi príjemcov pomoci, ktorými sú rodiny s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu.

Luxus použiť 100% vyzbieraných peňazí na priamu pomoc si DA mohol dovoliť vďaka štartovaciemu daru 1 milión EUR, ktorý na jeho prevádzku venoval Andrej Kiska. Treba zložiť poklonu tejto štedrosti. Rovnako to však bol skvelý ťah, ktorý DA odlíšil od iných organizácií. A treba povedať, že niektoré z nich sa na DA kvôli tomu pozerajú dodnes cez prsty, pretože na tom nie je nič zlé, ak nezisková organizácia použije rozumné percento aj na svoju réžiu. Niektorí si už pred piatimi rokmi hovorili „veď počkajme čo sa stane, keď ten milión minú“. Aj ja som bol medzi nimi…

A stalo sa. Do konca roku 2010 bolo z garantovanej sumy milión EUR na prevádzku odhryznutých približne 832 tisíc a čoskoro sa vyčerpá úplne.

Ak si DA chcel aj naďalej zachovať svoju výnimočnosť a splniť prísľub darcom, že z ich peňazí nepôjde nič na prevádzku, museli si jeho zakladatelia posledných pár rokov poriadne lámať hlavy ako to dosiahnúť.

Pokus prvý: Nekúpite slnečné lúče?

Prvou verejnou snahou o získanie financovania bol projekt Veľvyslanectva Slnka, ktorý skrsol v hlave Igora Brossmanna.

Od začiatku roka 2010 som rozmýšľal, ako s mojím priateľom Andrejom Kiskom dlhodobo zvládneme financovať prevádzku našej charitatívnej organizácie DOBRÝ ANJEL. Všetky peniaze od darcov totiž doručujeme chorým do posledného centa. Túžil som vymyslieť niečo kreatívne, niečo inovatívne, niečo z čoho budú mať ľudia radosť. A začiatkom augusta mi to napadlo… osvietilo ma Slnko. To je nápad! Veľvyslanectvo Slnka pre celú planétu Zem! Na základe priameho poverenia od Slnka! Odteraz každý človek bude môcť darovať certifikované slnečné lúče tomu, koho má rád…Páči sa Vám to? Odteraz každý bude môcť slnečnými lúčmi urobiť radosť. A zároveň tým pomôže spolufinancovať charitatívnu organizáciu DOBRÝ ANJEL. Veľvyslanectvo Slnka tak bude ľuďom rozdávať radosť dvakrát.” Píše sa na stránke veľvyslanectva.

Veľvyslanectvu Slnka spravil Igor Brossmann aj kampaň a objavilo sa napríklad na billboardoch (keď som si ju všimol prvý raz, myslel som si, že ide o kampaň sekty Vesmírni ľudia). Nápad nakoniec zostal zjavne nepochopený a dnes je stránka http://www.sun-embassy.com viac-menej mŕtva…


Pokus druhý: Partneri Dobrého Anjela

Oveľa väčšiu šancu na úspech má nová iniciatíva DA. Andrej Kiska sa rozhodol osloviť lepšie situovaných podnikateľov aby sa stali „Partnermi Dobrého Anjela“. Ich príspevky by nešli do systému prerozdeľovania pomoci, ale na samotný chod organizácie. Tá dnes spotrebuje približne o niečo menej ako 6% z celkovej vyzbieranej sumy – čo je mimochodom uznania hodné číslo.

Minulý týždeň dostali predplatitelia Trendu ako prílohu k svojmu obľúbenému časopisu list od Andreja Kisku v ktorom ich prosí, aby sa stali partnermi DA a aby pravidelnou mesačnou podporou (50, 100, 300, 600 EUR či akoukoľvek inou sumou) prispievali na chod projektu.

Osobne si myslím, že toto je tá správna cesta, ktorou by sa DA mohol vyhnúť pasci, ktorú si pri svojom vzniku pripravil. Ak sa im podarí úspešne osloviť dostatočný počet primerane nadšených a zároveň majetných ľudí, majú šancu takto pokryť svoju ročnú, takmer 200 tisícovú réžiu.

Tento model sa dobre osvedčil napríklad organizácii Charity Water, ktorá rovnako ako DA garantuje, že 100% darov od podporovateľov pôjde na projekty hĺbenia studní v rozvojovom svete. Svoju prevádzku financuje vďaka grantom a darcom združeným v „klube darcov“ nazvanom Well (studňa). Ide o oddaných a bohatých podporovateľov projektu, ktorí prispievajú na jeho prevádzku. V očiach organizácie majú zvláštne postavenie a to nielen tým, že sú uvádzaní v zvláštnej sekcii výročnej správy. Organizácia pristupuje k tomuto klubu darcov špecificky, podrobne ich informuje o chode organizácie, zapája ich do diskusií o plánoch a podobne. Polopatisticky povedané, ak vám niekto ročne venuje 12, 24, 60 či 120 tisíc dolárov, treba mu/jej venovať špeciálnu pozornosť.

Vráťme sa ale k Dobrému Anjelovi. Čo bude podľa mňa pre úspech Partnerov DA dôležité?

Spoluúčasť a “spoluvlastníctvo”
Páni Kiska a Brossmann sa nemusia báť, že im niekto zásluhu za vytvorenie tak úspešného projektu akým DA je niekedy zoberie. Do projektu investovali množstvo času, energie a peňazí. Je to doslova ich dieťa. A dobrý rodič sa bude o svoje dieťa starať neustále, aj keď už vyrastie a postaví sa na vlastné nohy. Ak dnes zakladatelia očakávajú, že niekto bude štedrými sumami podporovať ďalšiu prevádzku a prežitie projektu, nemali by zabudnúť, že takýmto špeciálnym darcom treba sprostredkovať podobný pocit „spoluvlastníctva“ na projekte. Nebudú síce nikdy jeho rodní rodičia, ale aj vzťah ku krstným či adoptovaným deťom je dôležitým motivátorom. Ak sa DA podarí vhodne pracovať s “Partnermi DA”, môžu vybudovať dlhodobý vzťah u ľudí, ktorí budú schopní a ochotní projekt dlhodobo spolufinancovať.

Publicita a masáž ega
Ďalšou častou motiváciou pre veľkých darcov je uspokojovanie svojho ega. A keďže Partnerov DA budú loviť najmä vo vodách úspešných ľudí – podnikateľov, o to viac je podľa môjho názoru dôležité, aby boli verejne známi a stavaní na piedestál (podobne ako to robí už spomínaná Charity Water). Samozrejme treba rešpektovať, ak niekto z partnerov bude vyžadovať anonymitu, no osobne pochybujem, že budú chcieť byť “utajení”. Skôr to bude naopak.

A práve tu mám pocit, že DA šliapol trochu vedľa. Partnerom totiž automaticky sľubuje, že ich meno bude zverejnené iba v Knihe Partnerov Dobrého Anjela. Prístup do tejto knihy budú mať výhradne partneri Dobrého Anjela. Skúsenosť zo sveta fundraisingu pritom hovorí o presnom opaku – je dobré ukazovať na dobrých ľudí, čo sa namiesto ďalšieho iPadu či nového Bentley v garáži rozhodnú svoje peniaze investovať do pomoci iným. Títo ľudia s tým v drvivej väčšine nemajú problém a naopak berú to ako uznanie a ocenenie ich úsilia niečo spoločnosti vrátiť.

Exkluzivita
Áno, ide o exkluzívny klub štedrých ľudí. Medzi nimi sú aj takí, čo vidia v príbehu Andreja Kisku motiváciu – úspešný podnikateľ, ktorý sa tvrdou prácou dostal do bodu, kde si mohol svoje peniaze pohodlne užívať, no rozhodol sa časť z nich radšej použiť na dobrú vec. Som presvedčený, že mnoho úspešných ľudí si za posledných päť rokov lámalo hlavu, ako by ho mohli v tomto napodobniť. A Andrej Kiska im v tom teraz môže pomôcť. Môže im ponúknuť spoluúčasť na úspechu DA a vziať ich do exkluzívneho klubu „dobrých ľudí“. Teda takto to aspoň vidím ja zo svojho stredno-triedneho pohľadu…

Autor je spolupracovníkom Slovenského centra fundraisingu
a pracuje ako manažér projektu Easy Giving
v Centre pre filantropiu, n.o.

Názory v tomto blogu sú súkromnými názormi jeho autora.

About Igor Polakovič

Pracuje ako projektový manažér v Centre pre filantropiu n.o. na projekte zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Fundraisingu sa venuje od roku 2002. Postupne "preskákal" viaceré kancelárie organizácie Greenpeace v regióne strednej a východnej Európy. Nakoniec na 2 roky zakotvil na druhej strane zemegule - na Novom Zélande. Tam viedol a rozvíjal oddelenie komunitného fundraisingu, ktoré je zodpovedné za 95% všetkých podporovateľov a generuje približne 80% príjmu organizácie. "Počas tohto obrobia sa nám podarilo zvýšiť počet získaných nových pravidelných darcov z 14.000/rok na 23.000/rok. A to v krajine menšej ako Slovensko", spomína Igor. Po návrate na Slovensko sa pustil do rozvoja on-line darcovstva, založil darcovskú bránu pre neziskovky DARUJME.sk a pomohol na svet prvej poriadnej crowdfundingovej platforme StartLab.sk zameranej na projekty s vyššou spoločenskou hodnotou. View all posts by Igor Polakovič

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: