Soutěž Žihadlo 2012 se otevírá i neziskovým organizacím ze Slovenska

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz vyhlašuje již 6. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací Žihadlo roku 2012. Pro letošní ročník si organizátor soutěže připravil dvě novinky – do soutěže se mohou nově přihlásit i neziskové organizace ze Slovenské republiky a do hodnocení se zapojí formou on-line hlasování také veřejnost.

Marek Šedivý, ředitel Neziskovky.cz, upřesňuje: „Soutěž Žihadlo je jediná svého druhu v České republice, která oceňuje výhradně kampaně neziskových organizací. V posledních  dvou ročnících se nám stalo, že se do soutěže chtěly přihlásit také neziskovky ze Slovenska. Jejich účast ale pravidla soutěže neumožňovala. Upravili jsme pravidla a letos poprvé jsme Žihadlo otevřeli také slovenským neziskovým organizacím a s nimi i slovenským reklamním agenturám. Těšíme se, že tento krok zvýší konkurenci mezi nominovanými projekty a přispěje k vysoké kvalitě soutěže,“ uvedl Šedivý a dodal: „Abychom si ověřili, zda se liší názory odborné poroty a široké veřejnosti, vytvořili jsme samostatnou kategorii, v níž bude nejlepší veřejně prospěšnou kampaň podle svého vkusu volit právě veřejnost.“

Cílem soutěže je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám. Do soutěže se mohou zapojit nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace z celé České a nově i Slovenské republiky, které medializují veřejně prospěšný projekt, který není starší než 1 rok. Kampaň může nominovat pouze zadavatel – nezisková organizace. Ocenění jsou odbornou porotou udělována ve 4 kategoriích: tištěná reklama, televizní a kino spot, rozhlasový spot a internetová kampaň.

Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku a zaslat ji společně se soutěžními pracemi do 10. října 2012 do sídla organizace Neziskovky.cz.

Vítězné práce v jednotlivých kategoriích vybere porota složená z českých a slovenských odborníků na public relations, marketing, média, neziskový sektor, společenskou odpovědnost a grafický design. Porotci hodnotí na základě předem daných kritérií např. zacílení kampaní, výběr vhodných typů medií vzhledem ke zvolené cílové skupině, kreativní zpracování kampaní, vyhodnocení kampaní. V případě spolupráce NO s reklamní agenturou se posuzuje i spolupráce neziskové a business sféry.

Vítězné kampaně budou letos vyhlášeny a oceněny v průběhu slavnostního večera 22. listopadu 2012 ve Strahovském klášteře v Praze. Ocenění bude uděleno nejen zadavateli kampaně – neziskové organizaci, ale i tvůrci kampaně, kterým je ve většině případů reklamní agentura. Soutěž Žihadlo roku tímto oceňuje i spolupráci neziskového a komerčního sektoru.

A co ocenění v soutěži přináší vítězům v jednotlivých kategoriích?

Ředitel Diakonie ČCE David Šourek uvádí: „Ocenění sociální kampaně Otevřeno Seniorům nám přineslo jistou dávku pozornosti médií a následně i partnerů. Sami jsme „Žihadlo“ s potěšením v průběhu roku zmiňovali v řadě tiskových sdělení. Cena je samozřejmě nezanedbatelná i pro reklamní agenturu jako jeden z benefitů spolupráce s neziskovkou. Má-li se podařit zviditelnění charitativní reklamy na veřejnosti, vydáváme se všichni na svého druhu dobrodružnou a spletitou cestu…“.

Ocenění kampaně Kavárna bez hranic v kategorii nejlepší rozhlasový spot 2010 si pochvaluje i ředitel organizace Startujeme, o.p.s. Jakub Knězů: „Žihadlo jsme hned v kavárně vystavili. Zvědaví zákazníci zjišťovali, co je to za soutěž, čímž jsme si udělali také reklamu. Pozitivní vliv mělo ocenění i dovnitř organizace. Obecně zaměstnanci – zdraví i ti s handicapem – byli díky tomu více pyšní na firmu. Soutěž nám pomohla i ve vztahu k ministerstvu práce a sociálních věcí, pod jehož operačním programem běží dotace na provoz kavárny. S partnerskou agenturou stále spolupracujeme a připravujeme další PR aktivity.“

Martin Tyburec, koordinátor sbírky Skutečná pomoc Člověka v tísni, o.p.s., k tomu dodává: „Každé ocenění je pro nás především velkou psychickou vzpruhou. Osvěží a motivuje do další práce nejen nás, ale i všechny partnery, kteří se s námi na tvorbě a realizaci reklamní kampaně podílejí. Spolupráce s nimi je pak hladší a stabilnější a to je pro nás nesmírně důležité. Další pozitivní věcí, kterou vítězství v této soutěži přineslo nám i partnerům, je rozhodně zviditelnění před veřejností a hlavně mezi odborníky. A konečně: pokud se v souvislosti s cenou mluví i o samotném projektu, nemůžeme si přát více.“

Bližší informace o soutěži a vítězných kampaní minulých ročníků, stejně jako on-line přihlášku do soutěže naleznete na: www.zihadloroku.cz

Alena Sladká, koordinátorka projektů (sladka@neziskovky.cz)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: