Vianočné obdobie prinesie aj zvýšený výskyt falošných zbierok

V posledných rokoblog_euro_coinsch sa nám na Slovensku rozmohol nepekný fenomén falošných verejných zbierok organizovaných rôznymi podvodníkmi a pochybnými združeniami parazitujúcimi na ľudskom nešťastí. Zaznamenané už boli falošné zbierky na zdravotne a mentálne postihnutých, deti s motorickými poruchami či detské domovy. Avšak najčastejšie ide o zbierky na onkologicky choré deti, hoci ani jedno z troch slovenských detských onkologických centier nikdy žiadne takéto zbierky neorganizuje.

Nezisková organizácia, ktorá na tieto nekalé praktiky dopláca najviac, je renomovaná organizácia Liga proti rakovine, ktorej dobré meno sa snažia podvodníci celoročne zneužívať, hoci tá organizuje iba jednu zbierku ročne a to známy aprílový Deň narcisov. Výskyt falošných zbierok má, žiaľ, rastúcu tendenciu a práve v predvianočnom období, keď sú ľudia ochotnejší darovať, je možné očakávať ich ďalší nárast hlavne vo väčších slovenských mestách. Podvodníci používajú čoraz sofistikovanejšie metódy – zakladajú si združenia, používajú pozmenené logá známych neziskových organizácií, disponujú povoleniami na verejnú zbierku, dokonca sa objavujú už aj v priestoroch obchodných centier, kde ich manažment pustil v dobrej viere, že takto podporia charitu.

Jednou z hlavných príčin tohto neutešeného stavu je bezzubý zákon o verejných zbierkach, ktorý je starý takmer 40 rokov – podľa neho totiž subjekt, pre ktorý organizácia peniaze zbiera, nemusí o tejto zbierke vedieť a dať k nej súhlas (!!). Neziskové organizácie v spolupráci s ministerstvom vnútra síce pracujú na jeho novelizácii, ale do konca roka ju nemožno očakávať, preto na záver niekoľko rád, ako prispieť a nenaletieť pritom podvodníkom.

Vyhýbajte sa organizáciám, ktoré ako kontaktnú adresu uvádzajú P.O.BOX, ktoré zbierajú na niekoľko rozličných účelov naraz, nemajú webstránku a ich „pracovníci“ nevedia dôveryhodne poskytnúť informácie o činnosti, nedajú vám žiadny informačný materiál. Ak vaše pochybnosti o pravosti zbierky pretrvávajú, ale radi by ste podporili dobrú vec, podporte organizáciu zaslaním príspevku priamo na bankový účet, prostredníctvom darcovskej SMS alebo niektorého z darcovských portálov na internete (napr. http://www.dakujeme.sme.sk).

Tento článok v skrátenej verzii vyšiel pôvodne v denníku Pravda (príloha OSA), 27. októbra 2012.

About Katarína Bartovičová

V minulosti pôsobila v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr ako jej predsedníčka) a v organizácii Greenpeace Slovensko, kde v rokoch 2001-2010 pracovala o.i. ako fundraisingová a PR manažérka a mala na starosti získavanie darcov a kultiváciu vzťahov s nimi. Venuje sa prieskumu trhu v oblasti tovarov a služieb na Slovensku i v Česku. Pracuje ako konzultantka v Slovenskom centre fundraisingu, zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho darcovstva, kultiváciou vzťahov s darcami, direct mailom, legislatívou spojenou s darcovstvom a vzdelávaním. View all posts by Katarína Bartovičová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: