Monthly Archives: November 2013

Veřejnost si zvolí nejlepší sociální reklamu na www.zihadloroku.cz

blog_zihadlo_2013_zvolteDo soutěže Žihadlo o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, která hodnotí práce přihlašované neziskovými organizacemi, bylo v tomto roce přihlášeno 62 kampaní.

Odborná porota již své vítěze v kategoriích tištěná reklama, video spot, rádio spot a internetová kampaň vybrala. Od 8. do 18. listopadu bude o nejpovedenější kampani neziskových organizací rozhodovat prostřednictvím online hlasování na www.zihadloroku.cz také veřejnost. Vítězné kampaně ve všech kategoriích budou oceněny 21.11.2013 v prostorách Era svět v Praze.

Continue reading


%d bloggers like this: