Veřejnost si zvolí nejlepší sociální reklamu na www.zihadloroku.cz

blog_zihadlo_2013_zvolteDo soutěže Žihadlo o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, která hodnotí práce přihlašované neziskovými organizacemi, bylo v tomto roce přihlášeno 62 kampaní.

Odborná porota již své vítěze v kategoriích tištěná reklama, video spot, rádio spot a internetová kampaň vybrala. Od 8. do 18. listopadu bude o nejpovedenější kampani neziskových organizací rozhodovat prostřednictvím online hlasování na www.zihadloroku.cz také veřejnost. Vítězné kampaně ve všech kategoriích budou oceněny 21.11.2013 v prostorách Era svět v Praze.

„Letošní kampaně byly porotou hodnoceny podle nové metodiky dvoukolově. Ve druhém kole se porotci usnesly, že poprvé od uvedení soutěže v roce 2007 bude v každé kategorii o jednu nominaci více, tedy čtyři. Veřejnost tak má větší výběr při rozhodování, které neziskové organizaci dát v online hlasování na stránkách soutěže www.zihadloroku.cz svůj hlas,“ říká Jiří Kučera, ředitel organizátora soutěže společnosti Neziskovky.cz, a dodává: „Bude oceněna kampaň, která prostřednictvím hlasování veřejnosti získá do 18. listopadu nejvíce hlasů.“

Soutěž Žihadlo je jedinou soutěží svého druhu v České republice, která hodnotí výhradně sociální reklamu. Do soutěže se mohou zapojit pouze neziskové organizace. Letos poprvé vybírala odborná porota složená ze zástupců médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací vítěze ve dvou kolech. V prvním kole hodnotili porotci kampaně individuálně a ve druhém skupinově. Důraz kladli například na zacílení kampaní, výběr vhodných typů medií vzhledem k cílovým skupinám, kreativní zpracování kampaní, vyhodnocení anebo měření dopadu kampaní.

Organizátor soutěže: Neziskovky.cz, o.p.s.

Hlavní partner soutěže: ČSOB

Kontakt: Alena Sladká, email: sladka@neziskovky.cz, tel.: +420 734 825 211


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: