Monthly Archives: September 2013

Zarábajte nielen svojou hlavou, ale hlavne svojím srdcom!

foto_claytonNajlepší fundraiseri využívajú v komunikácii emócie. Vzťahy s darcami založené na emóciach sú základným predpokladom na získavanie podpory pre váš kreatívny projekt.
Ako získavať zdroje pre verejnoprospešné a kreatívne organizácie sa dá naučiť. Vo fundraisingu môžu byť rovnako dobrí introverti ako aj extroverti, keď sa budú držať troch veľmi jednoduchých techník, ktoré otvárajú nielen myseľ, ale hlavne srdcia a peňaženky.


Predvídanie nepredvídateľného

foto_joyaux_coach

Kedy investovať do programu získavania zdrojov pre verejnoprospešné organizácie? A kedy naopak zatiahnuť brzdu a predísť tak stratám? Odpoveď na túto a podobné otázky sa môžete dozvedieť počas už v poradí 4. slovensko-českej konferencie o fundraisingu, ktorú 9.-11.10.2013 v Bratislave organizuje Slovenské centrum fundraisingu. Aj na tohtoročnej konferencii pod názvom Fundraising a kreativita vystúpia špičkoví svetoví spíkri.  Súčasťou konferencie budú aj dva vzdelávacie semináre, ktoré povedú jedni z najvyhľadávanejších expertov Simone P. Joyaux (USA) a Alan Clayton (UK).

Continue reading


Fundraising a kreativita. Alebo ako tvorivo získavať zdroje?

IM5O9492

Súčasný tlak na neziskové organizácie  a ich väčšie výkony za menej peňazí nesúvisí len s ekonomickou krízou. Stal sa bežnou súčasťou ich práce. Komunikácia s darcami, budovanie vzťahov a získavanie zdrojov – fundraising – sa stávajú čoraz naliehavejšími. Len zapálení fundraiseri získavajú veľa peňazí. A len zapálené organizácie získavajú ešte viac.

Ako do získavania zdrojov zapojiť emócie a tvorivosť bude rozoberať 4. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorá sa koná 9.-11.10.2013 v Bratislave.

Continue reading


Prihláste svoju verejnoprospešnú reklamu do súťaže Žihadlo 2013

Žihadlo roku 2013

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz vyhlašuje sedmý ročník soutěže o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací „Žihadlo roku 2013“. V letošním ročníku dojde ke změně v hodnocení přihlášených kampaní, které bude poprvé dvoukolové. Cílem soutěže Žihadlo roku je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám.

Continue reading


%d bloggers like this: