Šťastný a úspešný nový rok všetkým fundraiserom!

foto_fr_fresh_990_410Dnes sa chcem s vami podeliť o niekoľko postrehov, ktoré sme spolu s Edom Marčekom získali na prvom stretnuti Fundraising Fresh.  Samozrejme, celý „fresh“ sa točil okolo toho, ako a kde získať viac peňazí aj v roku 2014.  Stretnutia sa zúčastnili mladí talentovaní lídri rôznorodých organizácií. Dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o čerstvú skúsenosť:

“Viac ako polovica zamestnancov neposiela svoje 2% nikomu. Sme presvedčení, že keby sme sa k týmto ľuďom dostali, ich 2% dajú nám. Kde však sú, ako sa k nim dostať?“

Prevládal podobný charakter otázok… Ani jedna otázka nesmerovala k tomu, ako a čo robiť s existujúcich darcami, ako si ich udržať.

  • Hoci základná poučka fundraisingu hovorí: „ Fundraising je vzťah, a to vzťah dlhodobý“.
  • Hoci náklady na udržanie darcov, prípadne na konverziu jednorazových darcov na pravidelných, sú podstatne nižšie ako na získanie nových.

Ukazuje sa, a nielen na Slovensku, že len veľmi málo organizácií pracuje s retenciou (udržaním) darcov, veľa organizácií nemá plán ako existujúcich darcov kultivovať a povzbudzovať k opakovanému darovaniu. Jednoducho počítajú s tým, že keď už niekoho presvedčili na podporu, zostane to tak naveky.

Pokiaľ je fundraising vnímaný ako aktivita zacielená na stále novú a novú cieľovú skupinu a bude zameraná na získavanie nových darcov, sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska je tento prístup neefektívny. Je vždy drahšie “získať ” nových darcov, ako pestovať vzťahy s existujúcimi darcami! Upozorňovali sme na potrebu vidieť darcov ako živých ľudí, budovať s nimi dlhodobé vzťahy namiesto jednorazových finančných transakcií.

Skúsme upriamiť pozornosť v novom roku na fakt, že stratený a opätovne získaný darca alebo darca, ktorý nám navýši svoj dar, má významný vplyv na výšku príjmov organizácie.

Tom Ahern, jeden z top spíkrov poslednej fundraisingovej konferencie tvrdí, že prieskum zameraný na retenciu darcov preukázal, že ak máte 5000 darcov a podarí sa vám udržať len o 10 % viac ako doteraz, zvýši sa vám čistý príjem o ďalších 175.000 dolárov! Ak máte  10.000 darcov získate 350.000 dolárov.

Prieskum tiež hovorí, že v priemere v neziskovom prostredí platí, že ročne vám ostane iba 27 % darcov. Viete si predstaviť biznis, ktorý stratí 75 % svojich zákazníkov každý rok ? Do udržania darcov sa oplatí investovať.

Viceprezident organizácie „blackbaud“ Chuck Long hovorí: ” … darcovia by mali byť považovaní za aktíva organizácie podobne ako základina…. “

…a my dodávame, že tak sa treba k nim aj správať. Preto vás pobádame – urobte hneď teraz jednu vec:

Nachádzame sa práve v dobrom období. Ak ste nestihli zaželať šťastie, zdravie svojim darcom k Vianociam, môžete tak urobiť na začiatku roka. Poďakovať sa, poslať malý darček. Udržanie si darcu začína tu! A to je len začiatok budovania vzťahu. Ako začnete komunikovať s darcami teraz, tak budete mať pripravenú pôdu pre budúce dary.

Ak neurobíte tento rok nič iné, urobte aspoň jednu vec: zatelefonujte darcom a poďakujte sa im. Skúste to!

Aj keď si poviete, že na to nemáte čas. Ani netušíte, ako málo času má váš darca. Bude cítiť, že ho považujete za ľudskú bytosť a nie za bankomat na peniaze. Vo svetle uvedených skutočností to rozhodne stojí za váš čas! Ide o zvýšenie príjmov a investíciu do vašej organizácie!

A ešte jeden pohľad od Toma Aherna. Tom radšej používa pojem „obnova vzťahu“ ako „retencia-udržanie“ a  dodáva:… “obnova vzťahu” kladie dôraz na želanie darcu pokračovať v hľadaní zmyslu prostredníctvom uskutočňovania poslania. Neziskovky niekedy strácajú svoju cestu, keď sledujú iba “udržanie darcov”.

Aj podľa nás totiž rozvíjanie vzťahu s darcom znamená orientáciu na spoločné hodnoty a poslanie, ktoré stáli pri zrode vašej organizácie.

Na záver hádanka: Hľadáte zmysluplnú náplň pre členov svojej správnej rady?

Všetky informácie o stretnutiach Fundraising Fresh:

logo_fr_fresh_200_80

About Lucia Štasselová

Lucia v roku 1995 spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska a pod jej vedením v rokoch 2002-2011 sa z nej stala najväčšia a najznámejšia nezávislá nadácia na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je spolu-iniciátorkou najznámejšej zbierkovej kampane pre deti Hodina deťom, podieľala sa na zavedení systému projektového riadenia podľa metodiky Next Level, rozbehla projekt Vzdelávacieho centra presadzujúceho inovatívne trendy vo vzdelávaní. Bola členkou i predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty, je členka predsedníctva Slovenského centra pre fundraising. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu pomáhala mnohým organizáciam. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka oddelenia fundraisingu pre Saleziánov Dona Bosca v Bratislave. View all posts by Lucia Štasselová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: