Monthly Archives: September 2014

Je crowdfunding univerzálnym riešením pre každý nápad?

710597_85581884Filmy, knižky, výstavy, gadgety, bláznivé a ešte bláznivejšie nápady a projekty… Na sociálnych sieťach a v online prostredí môžeme na každom kroku naraziť na crowdfundingovú kampaň, ktorá nás žiada o online podporu. Ako protihodnotu prisľubuje taký či onaký benefit alebo odmenu.

Nárast získavania zdrojov od verejnosti (alebo davov), ktorý súčasné technológie a presun života do online prostredia umožňujú, je nepochybne novým fundraisingovým fenoménom. Aj keď stále sa opierajúcim o staré známe pravidlá dobrého fundraisingu – dobrú myšlienku, dobrú komunikáciu a dobre vybudovaný vzťah. Crowdfunding sa v súčasnosti stáva aj uznávaným novým odvetím. Práve vďaka internetu ponúka jedinečnú šancu na úspech aj menším projektom, organizáciam či jednotlivcom a to tak, že im umožňuje zapojiť do financovania prakticky celý svet.

Špecifiká a nové trendy v oblasti crowdfundingu sprostredkuje Central and Eastern European Fundraising Conference, ktorá sa koná 8.-10.10.2014 v Bratislave.

Continue reading


%d bloggers like this: