Keď sa tety stanú promotérkami, môžu namotať aj vás

Nemecká organizácia Diakonie Frankfurt potrebovala pre svoje aktivity so staršími ľuďmi získať nových dobrovoľníkov, ktorí by jej pomohli v realizácii jej poslania. S cieľom získať týchto dobrovoľníkov vyslala do ulíc tri špeciálne dievčatá-promotérky – všetky tri vo veku cieľovej skupiny organizácie.

Promotérky Maria (82), Charlotte (86) a Klara (89) sa vydali do ulíc a v bežných situáciach na ulici konfrontovali všeobecnú verejnosť s potrebou pomoci starším ľuďom. Tým, ktorí sa v tejto situácii odhodlali pomôcť, potom tieto špeciálne promotérky odovzdali letáčik, v ktorom organizácia hľadala presne takých dobrovoľníkov, ako boli oni sami. Heslo na letáku znelo: “Presne takých ľudí ako vy hľadáme.” Na letáku sa objavil aj odkaz na webovú stránku: www.help-the-oma.de, prostredníctvom ktorej sa mohli dobrovoľníci prihlásiť.

Tieto situácie nakrúcali skrytou kamerou a výsledkom je toto video, ktoré zachytáva ústretovosť a pomoc druhým. Veľmi inšpiratívny príklad kampane zameranej na získavanie dobrovoľníkov pre svoju misiu.

Help the Oma. from Sergethew on Vimeo.

Táto kampaň získala na 31.medzinárodnom fundraisingovom kongrese v holandskom Noordwijkerhoute v roku 2011 ocenenie za inovatívnu fundraisingovú kampaň. Porota ocenila, že kampaň úspešne prispôsobila náročnú tému súčasným trendom, pričom vytvorila emocionálne prepojenie, s ktorým sa môže každý stotožniť. Pridanou hodnotou pre každého je element vtipu, ktorý je v kampani zakomponovaný.

Viac informácií…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: