2-eurová minca môže dať veci do (pravidelného) pohybu

Nemecká rozvojová organizácia Misereor, ktorá sa už 50 rokov snaží o boj s chudobou v Afrike, prišla s inšpiratívnym nápadom, ako povzbudiť darcov k pravidelnému dávaniu. V spolupráci s reklamnou agentúrou Kolle Rebbe inštalovala na letisku v Hamburgu tzv. interaktívny poster, ktorý darcov nielenže povzbudzoval k jednorazovému dávaniu, ale komunikoval aj myšlienku, že 2 eurá mesačne môžu pravidelne dávať veľa vecí do pohybu.

Po vhodení 2-eurovej mince do “posteru” sa rozbehla pomoc rôznym krajinám v rôznych oblastiach a v krátkej chvíli darca dostal informáciu, čo sa vďaka daru podarí dosiahnuť.

Aplikácia zároveň “zvečnila” darcu v podobe fotografie, ktorú automaticky umiestňuje na vlastnej facebookovej aplikácii. Ku kampani spustili aj samostatnú webovú stránku.

Výnos z tejto formy získavania zdrojov nie je pravdepodobne nejaký významný, avšak je to zaujímavá myšlienka, ako povzbudzovať darcov k pravidelnému dávaniu a ako im interaktívnou formou ukazovať dopad ich dávania.

Organizácia Misereor už v minulosti dokázala, že má odvahu experimentovať pri oslovovaní darcov. Inšpiratívnou bola aj jej kampaň na získavanie podpory pre vakcináciu v Latinskej Amerike, Ázii a Afrike.

Ďalší interaktívny poster vyzýval chodcov, aby prispeli 50 centami na injekcie – vhodené mince sa na posteri ukladali v podobe striekačky (čím ju postupne zapĺňali) a tým vytvárali zaujímavú podobu fundraisingového “teplomera”.

Samozrejme, že nechýbalo ani poďakovanie za poskytnutú podporu.

(Zdroj: osocio.org, misereor.org)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: