Daily Archives: 05.09.2013

Fundraising a kreativita. Alebo ako tvorivo získavať zdroje?

IM5O9492

Súčasný tlak na neziskové organizácie  a ich väčšie výkony za menej peňazí nesúvisí len s ekonomickou krízou. Stal sa bežnou súčasťou ich práce. Komunikácia s darcami, budovanie vzťahov a získavanie zdrojov – fundraising – sa stávajú čoraz naliehavejšími. Len zapálení fundraiseri získavajú veľa peňazí. A len zapálené organizácie získavajú ešte viac.

Ako do získavania zdrojov zapojiť emócie a tvorivosť bude rozoberať 4. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorá sa koná 9.-11.10.2013 v Bratislave.

Continue reading


%d bloggers like this: