Fundraising a kreativita. Alebo ako tvorivo získavať zdroje?

IM5O9492

Súčasný tlak na neziskové organizácie  a ich väčšie výkony za menej peňazí nesúvisí len s ekonomickou krízou. Stal sa bežnou súčasťou ich práce. Komunikácia s darcami, budovanie vzťahov a získavanie zdrojov – fundraising – sa stávajú čoraz naliehavejšími. Len zapálení fundraiseri získavajú veľa peňazí. A len zapálené organizácie získavajú ešte viac.

Ako do získavania zdrojov zapojiť emócie a tvorivosť bude rozoberať 4. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorá sa koná 9.-11.10.2013 v Bratislave.

Predchádzajúce ročníky potvrdili svoj vysoký štandard. Reakcia jednej z hlavných rečníčok – Kay Sprinkel Grace z USA – hovorí sama za seba: “Čo dodať? Úžasný týždeň v Bratislave, ktorý ponúkol príležitosť byť na konferencii s neuveriteľne kvalitným programom na vysokej úrovni, ale predovšetkým príležitosť byť s ľuďmi, ktorí sem prišli. Som vďačná za možnosť byť súčasťou tejto skutočne pozoruhodnej konferencie.”

Tohtoročná konferencia pod názvom Fundraising a kreativita opätovne prináša svetovú špičku z oblasti kreatívneho fundrasingu a komunikácie. V čase 9.-11.10.2013 ponúkne 2 paralelné vzdelávacie semináre Alana Claytona (UK) a Simone P. Joyaux (USA), 14 ďalších skúsených spíkrov a 23 inšpiratívnych workshopov.

foto_4_konferencia_up_clayton_990_410

Alan Clayton (UK) je ako konzultant a tréner kreatívneho a inšpiratívneho fundraisingu vyhľadávaný po celom svete. Špecializuje sa na kreatívne stratégie, pohľad darcov a ich motivácie. Alan tvrdí, že „najlepší fundraiseri komunikujú citovo, aby čo najviac ovplyvňovali a vybudovali čo najlepší vzťah s darcami a s vlastným fundraisingovým tímom.

foto_4_konferencia_up_joyaux_990_410

Absolventi tréningov a prednášok Simone P. Joyaux  (USA) sa vyjadrujú len v superlatívoch: „Ste absolútny hit! Stratil som pojem o počte účastníkov, ktorí sa bili o vašu prezentáciu“.  Simone je jedna z najprovokatívnejších líderiek neziskového sektora. V Bratislave sa bude venovať plánovaniu a správnym radám. Je presvedčená, že v budúcnosti nás čaká obdobie ešte väčších zmien.

foto_4_konferencia_up_ahern_990_410

Aj ďalší hostia predstavujú špičku vo svojich témach: Tom Ahern (USA) je svetovo oceňovaný expert na fundraising a komunikáciu: „Hovorím zamestnancom, nech si predstavia, že dnes o polnoci ich organizácia náhle prestane existovať. Bude ľuďom zajtra ráno naozaj chýbať?“. Predstaví tajomstvá vedy, ktorú používajú najefektívnejší komunikátori na svete.

foto_4_konferencia_up_ruderham_990_410

Ruth Ruderham (UK) – držiteľka  ocenenia Profesionálna fundraiserka roka za inovácie a príspevok k rozvoju profesie – prinesie spolu s Alanom Claytonom odpovede na otázku: Akú úlohu vo výnimočnom fundraisingu zohráva autentickosť? Venovať sa bude aj fundraisingu pri benefičných podujatiach.

Jana Melicherčíková (SK) sa komunikácii venuje profesionálne, a tak vie, že komunikovať znamená oveľa viac, ako len pýtať peniaze a podporu. Aleš Jeník (CZ) predstaví CRM (customer-relationship management) aplikáciu Salesforce.com, ktorá sa stáva každodennou súčasťou života neziskových organizácií. Jan Látal (CZ) bude hovoriť o  virále ako o efektívnej reklame pre neziskový sektor. Fotograf Tomáš Halász (SK) ukáže na workshope Obrazom k peniazom, akú hodnotu pre neziskové organizácie môže mať fotografia a ako ňou získavať prostriedky. Sile reportážneho svedectva a fundraisingu sa bude venovať ďalší oceňovaný fotograf Martin Bandžák (SK) z Magna Deti v núdzi. V prezentácii Teď do Česka přišel crowdfunding sa predstaví crowdfundingový portál Hithit.cz, ktorý otvára kreatívnym ľuďom dvere hromadného financovania.

foto_4_konferencia_990_410

Celý svet, a nielen ten neziskový, sa dramaticky mení a prináša neustále výzvy aj pre profesiu fundraisera. Fundraiseri potrebujú poznať najnovšie informácie a trendy, ktoré zefektívnia získavanie zdrojov pre ich organizácie. 4. konferencia o fundraisingu je príležitosťou na hľadanie odpovedí na aktuálne otázky, na zdieľanie skúseností s profesionálnymi fundraisermi.  Predovšetkým však prináša ďalšie inšpirácie a nové motivácie do napĺňania náročnej profesie, ktorá robí z tohto sveta lepšie miesto pre život.

Všetky informácie možno nájsť na www.fundraising.sk/konferencia


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: