Alexia Foundation podporuje fotožurnalistiku, ktorá dáva hlas sociálnej nespravodlivosti s rešpektom k historickým súvislostiam. Vníma historickú pamäť a pochopenie kontextu kultúrnych rozmanitostí, nie ako našu slabosť, ale ako našu silu. Hlavným cieľom Alexia Foundation je podporovať a pomáhať fotoreportérom prinášať príbehy, ktoré prispievajú k zmene.

Continue reading