Alexia Foundation podporuje fotožurnalistiku, ktorá dáva hlas sociálnej nespravodlivosti s rešpektom k historickým súvislostiam. Vníma historickú pamäť a pochopenie kontextu kultúrnych rozmanitostí, nie ako našu slabosť, ale ako našu silu. Hlavným cieľom Alexia Foundation je podporovať a pomáhať fotoreportérom prinášať príbehy, ktoré prispievajú k zmene.

Doterajšie pravidlá grantovania tejto nadácie boli otvorené pre akékoľvek návrhy, avšak v priebehu posledných rokov sa počet žiadostí v oblasti ženských práv natoľko zvýšil, že sa nadácia rozhodla na túto tému vypísať samostatný program.

Predchádzajúca iniciatíva bola orientovaná špecificky na zneužívanie žien v Spojených štátoch. Aktuálna výzva je otvorená pre fotografov kdekoľvek na svete a má umožniť uskutočniť profesionálny dokumentárny fotografický projekt orientovaný na akýkoľvek problém týkajúci sa žien kdekoľvek na svete.

Program je zameraný všeobecne na problematiku žien, zahŕňa však niektoré odporúčané témy: príslušnosť k ženskému pohlaviu a kultúrne zneužívanie žien; ženy, ktoré sú aktívne v snahe o dosiahnutie zmeny, sú líderky, ktoré menia veci k lepšiemu;  nerovnosť pohlaví; prístup žien ku vzdelaniu s cieľom zvyšovať povedomia o pôrodnosti, zdraví detskej populácie a produktivite žien;  diskriminácia na základe pohlavia –  ženy vo vedení, ženy v armáde, problémy duševného zdravia.

Tieto tematické okruhy nie sú v žiadnom prípade povinné, ale môžu pomôcť začať premýšľať o tejto téme. V skutočnosti ide len o všeobecné tematické rámce programu.

Všetky žiadosti musia spĺňať etické štandardy fotožurnalistiky. Fotografie nesmú byť digitálne manipulované. V každom prípade nemôže byť manipulovaná reálna skutočnosťou pre potreby fotografa. Žiadne objekty fotografie nemôžu byť umelo pridané alebo odoberané. Výnimkou sú portréty, ktoré musia byť jednoznačne označené ako portréty.

Deadline pre podávanie žiadostí o grant je 30. júna 2014 do 14.00 hod. EST.