Monthly Archives: June 2014

Na výherce soutěže Žihadlo 2014 poprvé čeká finanční odměna

logo_zihadlo_2014_400_400Žihadlo 2014 je soutěž určena nejen nestátním neziskovým organizacím, ale také příspěvkovým organizacím z České a Slovenské republiky, které medializují veřejně prospěšný projekt, jenž není starší než jeden rok.

Osmý ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň neziskových a příspěvkových organizací přináší novinku v podobě finanční odměny pro výherce. „Na vítěze letos čeká kromě tradiční ceny v podobě sošky Žihadla a plakety také finanční šek pro neziskovou organizaci,“ říká Věra Svobodová, ředitelka společnosti Neziskovky.cz, a dodává: „Díky podpoře partnerů čekají na výherce ještě další zajímavé ceny.

Continue reading


Vláda Maďarska zastrašuje občiansku spoločnosť

blog_hungary_ribbonSlovenské centrum fundraisingu vyjadruje solidaritu s maďarskými mimovládnymi organizáciami a podporuje výzvy maďarskej vláde, aby upustila od dehonestovania občianskej spoločnosti vo svojej krajine.

Od svojho znovuzvolenia v apríli 2014 začala vláda Viktora Orbána kampaň spochybňujúcu dôveryhodnosť maďarských mimovládnych organizácií a snaží sa získať kontrolu nad ich financovaním, ktorú im nezávisle na vláde poskytujú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko cez finančný mechanizmus EHP.

V demokratickej spoločnosti zohráva nezávislý občiansky sektor zásadnú úlohu pri udržiavaní rovnováhy pri výkone verejnej moci. Skúsenosť z Putinovho Ruska ukazuje, ako ľahko viedlo šikanovanie občianskeho sektora ku kriminalizácii mimovládnych organizácií a ako im režim bráni robiť svoju prácu. Sme presvedčení, že v regióne Strednej Európy je tento postoj k občianskej spoločnosti neprijateľný a je šokujúce, že práve vláda demokratického Maďarska sa vydala touto cestou.


Verejné zbierky na Slovensku od júla po novom

foto_ponozkaPoslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 35. schôdzi schválili 27.5.2014 nový zákon o verejných zbierkach. Ten by mal, po podpise prezidenta, vstúpiť do platnosti k 1. júlu a nahradiť tak súčasný, štyridsať rokov starý zákon.

Zavŕšila sa tak dvojročná spolupráca mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré sú aktívne v oblasti vykonávania verejných zbierok a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).

Ide o modernú právnu úpravu, ktorá reaguje na súčasné potreby organizácií, ktoré verejné zbierky vykonávajú. Zákon okrem iného zreálňuje lehoty, myslí na nové spôsoby prijímania darov, výrazne posilňuje transparentnosť verejných zbierok a rovnako sa snaží brániť ich zneužívaniu,“ povedal Igor Polakovič z Centra pre filantropiu, ktorý koordinoval komunikáciu medzi skupinou MNO1  a MV SR.

Continue reading


%d bloggers like this: