Daily Archives: 02.06.2014

Verejné zbierky na Slovensku od júla po novom

foto_ponozkaPoslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 35. schôdzi schválili 27.5.2014 nový zákon o verejných zbierkach. Ten by mal, po podpise prezidenta, vstúpiť do platnosti k 1. júlu a nahradiť tak súčasný, štyridsať rokov starý zákon.

Zavŕšila sa tak dvojročná spolupráca mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré sú aktívne v oblasti vykonávania verejných zbierok a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).

Ide o modernú právnu úpravu, ktorá reaguje na súčasné potreby organizácií, ktoré verejné zbierky vykonávajú. Zákon okrem iného zreálňuje lehoty, myslí na nové spôsoby prijímania darov, výrazne posilňuje transparentnosť verejných zbierok a rovnako sa snaží brániť ich zneužívaniu,“ povedal Igor Polakovič z Centra pre filantropiu, ktorý koordinoval komunikáciu medzi skupinou MNO1  a MV SR.

Continue reading


%d bloggers like this: