Prihláste svoju verejnoprospešnú reklamu do súťaže Žihadlo 2013

Žihadlo roku 2013

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz vyhlašuje sedmý ročník soutěže o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací „Žihadlo roku 2013“. V letošním ročníku dojde ke změně v hodnocení přihlášených kampaní, které bude poprvé dvoukolové. Cílem soutěže Žihadlo roku je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám.

Soutěž je otevřená pro nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace z celé České a Slovenské republiky, které medializují veřejně prospěšný projekt, jenž není starší než jeden rok. Kampaň může nominovat pouze zadavatel (nezisková organizace) a to do kategorií tištěná reklama, televizní a kino spot, rádiový spot a internetová kampaň. Přihlášky je možné podávat do 10. října 2013.

žihadlo_banner

Nově mohou neziskové organizace zasílat přihlášku a podklady k soutěžním kampaním pouze elektronicky. Zapojení do soutěže tak bude méně náročné na čas a omezí náklady spojené s přihlašováním.

Jiří Kučera, ředitel Neziskovek.cz, upřesňuje: „Průběžně pracujeme na zvyšování kvality soutěže, a proto jsme se rozhodli upravit systém hodnocení kampaní neziskových organizací. Porota bude nově hodnotit ve dvou etapách. V prvním kole individuálně, kdy každý porotce na základě jasně daných kritérií ohodnotí všechny zaslané kampaně. Do druhé kola budou nominovány kampaně s nejlepším hodnocením v každé kategorii. Z nominovaných kampaní porota zvolí vítěze na společném setkání. Nový systém hodnocení bude klást větší důraz na provázanost účelu kampaně s jejím zacílením, s volbou vhodných médií a v neposlední řadě se bude posuzovat, zda nezisková organizace uskutečněné kampaně vyhodnocuje a zjišťuje jejich dopad.“

Samozřejmě stále platí, že podstatnou a hodnocenou součástí kampaně je také její kreativní zpracování, originalita a schopnost zaujmout.

V porotě zasednou čeští a slovenští odborníci na marketing, PR, grafiku, design, společenskou odpovědnost firem (CSR) a neziskový sektor. Stejně jako v loňském roce si svého vítěze zvolí prostřednictvím on-line hlasování také veřejnost. Vítězné kampaně budou letos vyhlášeny a oceněny v průběhu slavnostního večera 21. listopadu 2013 v prostorách Era svět na Jungmannově náměstí v Praze 1.

„Jsme potěšeni, že soutěž Žihadlo roku i nadále přirozeně propojuje neziskovou a firemní sféru. Na kampaních spolupracují neziskové organizace v roli zadavatelů s agenturami, které do jejich ztvárnění vnášejí zkušenosti z byznysu. Podobný formát efektivně funguje i ve fázi hodnocení přihlášených kampaní. Odborníci z řad zástupců neziskového sektoru a firem se tak neustále navzájem inspirují,“ uvedla Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB, hlavního partnera soutěže.

Více informací o soutěži na www.zihadloroku.cz

Hlavní partner soutěže: ČSOB

Mediální partner soutěže (Slovensko): 1. slovenské neziskové servisné centrum, Slovenské centrum fundraisingu

Kontakt: Alena Sladká, email: sladka@neziskovky.cz, tel.: +420 734 825 211


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: