Ako získavať darcov v dynamickom svete sociálnych sietí a mobilov?

foto_500_333Individuálny darca v sociálnom, mobilnom a online svete je téma tohtoročnej Central & Eastern European Fundraising Conference, ktorú organizuje Slovenské centrum fundraisingu 8.-10.10.2014 v Bratislave.

Ako zmobilizovať darcov v takom rapídne sa meniacom svete? Ako v digitálnom prostredí komunikovať a budovať vzťahy s podporovateľmi?

To sú len niektoré z otázok, na ktoré budú hľadať odpovede renomovaní experti na online fundraising, komunikáciu a kampane z USA, Veľkej Británie, Nórska, Kanady, Česka, Poľska, Slovenska i ďalších krajín.

Nick Allen (USA) ponúkne návod na zlepšenie online fundraisingu, Michael Hoffman (USA) sa bude venovať online videu a sociálnym sieťam. Beate Sørum (NOR) popíše vplyv mobilnej stránky na fundraisingové výnosy. Jan Gregor (CZ) zas inšpiruje, ako získavať pravidelných darcov v online prostredí. Crowdfunding predstaví napríklad prieskum o tomto fenoméne v krajinách V4.
 

CEEF-konferencia_LOGO_rgb

 
Priestor dostanú aj iné oblasti, napr. závety priblíži svetový guru legacy fundraisingu Richard Radcliffe (UK), líderstvo a správne rady zase Tony Myers (CAN), ktorý spolu s Jiřím Bártom (CZ) predstaví aj prvú úspešnú kampaň na získavanie veľkých darov v Česku. Špecifiká práce s veľkými darcami ponúkne aj Eva Aldrich (USA).

CEE Fundraising Conference buduje na 4-ročnej tradícii Slovensko-českej konferencie o fundraisingu. V inovovanom a rozšírenom formáte dostane priestor to najlepšie z domova i sveta. V programe sú aj tri špecializované masterclassy zamerané na budovanie online fundraisingu, sociálne siete a darovanie zo závetov.

Pridajte sa aj Vy a nechajte sa inšpirovať!

Do 31.8.2014 je k dispozícii early-bird zľava na registráciu na kompletný program konferencie.

Všetky informácie > www.ceefundraising.org


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: