Investície do fundraisingu a vytváranie synergií sa vyplácajú

ceefc2016_banner_221_221Vrátila som sa k svojmu pracovnému stolu naplnená novými nápadmi, energiou a novými prístupmi, aby som mohla robiť veci lepšie. Ďakujem za perfektnú organizáciu, možnosť stretnúť sa s ďalšími ľuďmi, ďakujem za zaujímavých spíkrov a samozrejme vďaka za skvelú párty (Sonja z Rakúska).

To je len jeden z množstva pozitívnych ohlasov na CEE Fundraising Conference, ktorá sa konala 12.-14. októbra 2016 pod názvom Grow Fast: Invest In Fundraising (Synergies) v Bratislave. Vyše 175 účastníkov z 18 krajín (vrátane napríklad Južnej Afriky, Brazílie, USA či Albánska) hľadalo počas troch dní nové inšpirácie a energiu, aby mohli byť v získavaní zdrojov efektívnejší a úspešnejší.

Svoje skúsenosti z fundraisingu, či už šlo o peer-to-peer, veľkých darcov, online fundraising, komunikáciu s darcami či riadenia fundraisingu prišlo zdieľať 34 spíkrov z celého sveta. Z Česka sa konferencie zúčastnilo 43 účastníkov, z toho vďaka grantovej podpore Nadace Neziskovky.cz 15 neziskových organizácií.

Slovensko-česká časť konferencie predstavila úspešné kampane, ale aj ako tieto kampane nerobiť, priblížila fungovanie telefundraisingu či direct mailu. Masterclassy sa zamerali na organizovanie peer-to-peer kampaní, používanie emocionálneho storytellingu, oslovenie veľkých darcov ako aj na zaangažovanie dobrovoľníkov napríklad do správnej rady. V hlavnom konferenčnom programe zaujala komunikácia a ako vytvárať inšpiratívne spojenia s darcami, nové trendy vo svete a ich dopad na fundraising, podnikateľské prístupy k získavaniu zdrojov či ako merať naše kampane. Inšpiratívne boli aj online trendy a vytváranie digitálnej stratégie, získavanie biznis partnerov, tvorba ponuky pre darcov či fundraisingové skúsenosti z Brazílie.

Už tradičným vyvrcholením konferencie bola potom štvrtková párty so živou hudbou v podaní Silenttrio, ktorá strhla účastníkov a rozprúdila zábavu až do hlbokej noci.

Siedmy ročník CEE Fundraising Conference opäť potvrdil, že konferencia priťahuje čoraz väčšiu pozornosť nielen renomovaných spíkrov, ale získava si skalných priaznivcov aj medzi fundraisermi zo širšieho CEE regiónu.

CEEF-konferencia_LOGO-skratka-web_rgb

Tešíme sa na ďalšie inšpiratívne stretnutia už o rok 10.-13.10.2017 v Bratislave. Viac informácií na www.ceefundraising.org. #CEEFC

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: