Prečo ľudia zasielajú podporu cez direct mailové zásielky?

Známy americký expert na direct mailing Mal Warwick vo svojej knižke How to Write Successful Fundraising Letters (San Francisco: Jossey-Bass, 2008) ponúka okrem iných výborných rád, ako úspešne získavať darcov cez listové zásielky (direct mail), aj dôvody, prečo ľudia cez túto fundraisingovú metódu poskytujú podporu.

Podľa neho ľudia v reakcii na listové zásielky posielajú peniaze, pretože:

 1. ich o to niekto požiadal,
 2. majú k dispozícii peniaze na darovanie,
 3. si zvykli týmto spôsobom prispievať,
 4. podporujú podobné organizácie,
 5. svojím darom chcú dosiahnuť nejakú zmenu,
 6. svojím darom niečo dokážu práve teraz,
 7. za svoj dar dostanú uznanie,
 8. im organizácia za to poskytne niečo hmatateľné,
 9. im to v súvislosti s nejakým pálčivým problémom umožní „niečo urobiť“, aj keby to malo znamenať protestný postoj,
 10. tak dostali šancu pripojiť sa k známej alebo váženej osobnosti
 11. tak dostali šancu postaviť sa skorumpovaným alebo nespravodlivým,
 12. im organizácia vytvorila príležitosť, aby – ako členovia, priatelia alebo podporovatelia – niekam patrili, a tak potlačili svoju osamelosť,
 13. tak môžu ponúknuť vyjadrenie svojho názoru,
 14. im organizácia sprístupní dôverné informácie,
 15. im organizácia pomáha spoznávať nejaký komplexný alebo zaujímavý problém či záležitosť,
 16. im tak organizácia pomáha zachovať si svoj pohľad na svet, a to vďaka uplatneniu hodnôt a presvedčení, ktoré vyznávajú,
 17. im tak organizácia umožní spojenie s inými jednotlivcami, ktorí sa s nasadením venujú nejakému zmysluplnému rozmeru života,
 18. im tak organizácia dáva šancu uvoľniť emocionálne napätia, ktoré môže spôsobiť nejaká život ohrozujúca alebo kritická situácia či morálna dilema,
 19. sa niečoho obávajú,
 20. im tak organizácia umožní zmenšiť reálny alebo domnelý pocit viny, ktorý mohol vyplynúť z nejakého morálneho, politického alebo osobného priestupku,
 21. môžu získať úľavu na dani[1],
 22. cítia, že je to ich povinnosť,
 23. veria, že dávať je pre nich požehnaním,
 24. chcú dať „niečo späť“.

Viac rád, ako úspešne používať metódu direct mailových zásielok, možno nájsť v samotnej knižke. Prípadne malú ochutnávku poskytuje aj táto stručná prezentácia.


[1] Nie je aktuálne na Slovensku, kde darovanie nie je zvýhodnené nejakým daňovým stimulom.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: