Category Archives: Konferencie

CEEFC Masterclasses Offer World-Class Fundraising Expertise

 

banner_iniarraThe CEE Fundraising Conference features the world’s renowned fundraising practitioners. Tap into their vast expertise at specialized masteclasses and benefit from their presence in Bratislava.
Continue reading


Skvelá konferencia! Perfektní spíkri. Veľmi príjemná atmosféra. Stálo to za to!

GABK5763„Bolo to jednoducho perfektné. Je pre mňa čím ďalej väčším potešením vracať sa do Bratislavy“, tvrdí po skončení CEE Fundraising Conference 2014 Jan Gregor z Hnutí Duha.

„Predovšetkým ďakujem za skvelú konferenciu. Ďakujem, že ste ma opäť pozvali. Ďakujem vám za vašu úžasnú pohostinnosť. Mimoriadna konferencia. Dobre organizovaná a áno… snáď by sa dalo ešte čo to zlepšiť… ale to bude trvať ešte najmenej rok, než si spomeniem, čo by to malo byť…“

To sú slová Tonyho Myersa (CAN), ktorý sa špecializuje na prácu s veľkými darcami. A keďže jeho konzultácie prinášajú reálne výsledky, zdá sa, že sa Tony Myers stáva miláčikom strednej a východnej Európy. Continue reading


Je crowdfunding univerzálnym riešením pre každý nápad?

710597_85581884Filmy, knižky, výstavy, gadgety, bláznivé a ešte bláznivejšie nápady a projekty… Na sociálnych sieťach a v online prostredí môžeme na každom kroku naraziť na crowdfundingovú kampaň, ktorá nás žiada o online podporu. Ako protihodnotu prisľubuje taký či onaký benefit alebo odmenu.

Nárast získavania zdrojov od verejnosti (alebo davov), ktorý súčasné technológie a presun života do online prostredia umožňujú, je nepochybne novým fundraisingovým fenoménom. Aj keď stále sa opierajúcim o staré známe pravidlá dobrého fundraisingu – dobrú myšlienku, dobrú komunikáciu a dobre vybudovaný vzťah. Crowdfunding sa v súčasnosti stáva aj uznávaným novým odvetím. Práve vďaka internetu ponúka jedinečnú šancu na úspech aj menším projektom, organizáciam či jednotlivcom a to tak, že im umožňuje zapojiť do financovania prakticky celý svet.

Špecifiká a nové trendy v oblasti crowdfundingu sprostredkuje Central and Eastern European Fundraising Conference, ktorá sa koná 8.-10.10.2014 v Bratislave.

Continue reading


22 Million Is Yours, If You Stick To Tried And Tested Methods

foto_myers_220_220We met at a conference in Bratislava a few years ago, but in Prague we had the chance to talk at length. It was before the launch of the VIA Foundation’s “1:1 Campaign”. To this very day I can still recall how he told me something fundamental, in an off-hand way but at the same time with a glow in his eyes: “Sticking to tried and tested methods and rules simply works”. Two years later, the VIA Foundation’s “1:1 Campaign” raised 22.5 million Czech korunas.

Tony Myers manages to understand the world’s richest people to such an extent that they will open even the deepest pockets to him. He has been sharing his experience his whole life and in the people of Central and Eastern Europe he has gained his most fervent students.

Continue reading


Ako získavať darcov v dynamickom svete sociálnych sietí a mobilov?

foto_500_333Individuálny darca v sociálnom, mobilnom a online svete je téma tohtoročnej Central & Eastern European Fundraising Conference, ktorú organizuje Slovenské centrum fundraisingu 8.-10.10.2014 v Bratislave.

Ako zmobilizovať darcov v takom rapídne sa meniacom svete? Ako v digitálnom prostredí komunikovať a budovať vzťahy s podporovateľmi?

To sú len niektoré z otázok, na ktoré budú hľadať odpovede renomovaní experti na online fundraising, komunikáciu a kampane z USA, Veľkej Británie, Nórska, Kanady, Česka, Poľska, Slovenska i ďalších krajín.

Continue reading


Zarábajte nielen svojou hlavou, ale hlavne svojím srdcom!

foto_claytonNajlepší fundraiseri využívajú v komunikácii emócie. Vzťahy s darcami založené na emóciach sú základným predpokladom na získavanie podpory pre váš kreatívny projekt.
Ako získavať zdroje pre verejnoprospešné a kreatívne organizácie sa dá naučiť. Vo fundraisingu môžu byť rovnako dobrí introverti ako aj extroverti, keď sa budú držať troch veľmi jednoduchých techník, ktoré otvárajú nielen myseľ, ale hlavne srdcia a peňaženky.


Predvídanie nepredvídateľného

foto_joyaux_coach

Kedy investovať do programu získavania zdrojov pre verejnoprospešné organizácie? A kedy naopak zatiahnuť brzdu a predísť tak stratám? Odpoveď na túto a podobné otázky sa môžete dozvedieť počas už v poradí 4. slovensko-českej konferencie o fundraisingu, ktorú 9.-11.10.2013 v Bratislave organizuje Slovenské centrum fundraisingu. Aj na tohtoročnej konferencii pod názvom Fundraising a kreativita vystúpia špičkoví svetoví spíkri.  Súčasťou konferencie budú aj dva vzdelávacie semináre, ktoré povedú jedni z najvyhľadávanejších expertov Simone P. Joyaux (USA) a Alan Clayton (UK).

Continue reading


Fundraising a kreativita. Alebo ako tvorivo získavať zdroje?

IM5O9492

Súčasný tlak na neziskové organizácie  a ich väčšie výkony za menej peňazí nesúvisí len s ekonomickou krízou. Stal sa bežnou súčasťou ich práce. Komunikácia s darcami, budovanie vzťahov a získavanie zdrojov – fundraising – sa stávajú čoraz naliehavejšími. Len zapálení fundraiseri získavajú veľa peňazí. A len zapálené organizácie získavajú ešte viac.

Ako do získavania zdrojov zapojiť emócie a tvorivosť bude rozoberať 4. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorá sa koná 9.-11.10.2013 v Bratislave.

Continue reading


%d bloggers like this: